Dejavnosti‎ > ‎

Socialno preventivni program

Družbena izolacija in odrinjenost na rob družbe je za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju vsakdanja izkušnja, pogosto pa se k temu prida še materialna in socialna stiska, ko posamezniki s sredstvi, s katerimi razpolagajo, ne morejo doseči kvalitete življenja, ki bi jim omogočale rast in razvoj. V okviru socialno preventivnega programa delujemo tam, kjer se končajo meje formalno zagotovljene skupnostne skrbi za osebe z motnjami v duševnem in telesnem v razvoju, tako preventivno kot z nudenjem neposredne pomoči, to je v obliki finančne pomoči pri vključitvi oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v ponujene programe, finančne pomoči družinam z nezadovoljivimi bivalnimi pogojev za bivanje oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ipd. Obenem pa se družini oz. posameznemu članu tudi pomaga pri reševanju njegove življenjske situacije- z informacijami, napotitvi na usrezne institucije, iskanjem neformalnih virov, nudenje osebne pomoči, razbremenilni pogovori itd.