Dejavnosti‎ > ‎

Spodbujanje zaposlovanja

Zaposlovanje oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju zunaj javnih zavodov je izrednega pomena za samouresničitev teh oseb, za njihovo samozavest in njihov občutek doprinosa družbi. V društvu se trudimo v smeri iskanja primernih oblik zaposlitve za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju tako, da poskušamo približati interese potencialnih delodajalcev (različnih obrtnikov, kmetov, podjetij) in interese oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki si želijo delati in se zaposlovati v zunanjem okolju. Velike možnosti zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju vidimo glede na njihove želje in sposobnosti predvsem v razvijanju zelenega programa - zaposlovanje na kmetiji, gojenje rož v rastlinjakih ipd.