Dejavnosti‎ > ‎

Podeželje - moj dom

Veliko oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju prihaja iz podeželja, kmečkega okolja. Razmere so jih prisilile, da živijo v instituciji, kjer izgubljajo stik s podeželjem, naravo in kmečkim načinom življanja. S tem program poskušamo razbiti utečenost in monotonost zavodskega življenja, popestriti njihov vsakdan in jih 'povrniti' nazaj v okolje, ki ga podoživljajo kot domačega, toplega in prijetnega. Stik z živalmi, naravo, toplo, domače, kmečko ognjišče, je za te osebe neprecenljive vrednosti. Različna opravila na kmetiji nudijo možnost potrditve osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki so pogosto v življenju tarča neuspehov, zasmehovanja. Poleg integracije ponuja ta program resnično približanje čim bolj normalnemu življenju, ko vsak udeleženec najde aktivno vlogo v družbi in se potrdi.

Namen programa je ponuditi osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju čim bolj pristno, domače vzdušje, ki jim nudi toplino in varnost, obenem pa ponuja veliko učenja ter potrditve, da so sposobni marsikaj narediti. Cilji programa so dvig samostojnosti oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, uspešna socializacija, uspešna komunikacija z okoljem, uspešno izvajanje zadolžitev, pridobivanje in utrjevanje socialnih veščin in spretnosti, pridobivanje novih znanj in izkušenj v novih situacijah ter integracija v okolje.