Dejavnosti‎ > ‎

Vseživljenjsko učenje

Program sestavlja organizacijo in izvedbo večjega števila različnih delavnic: knjižni klub, adventne delavnice, tečaj računalništva, potopisna predavanja, predstavitev literarnih del ipd. Za uporabnike, predvsem te, ki živijo v instituciji, so različne oblike druženja in ustvarjanja zelo zaželjene.

V prvi vrsti gre pri teh osebah za učenje v obliki raznovrstnih in pestrih aktivnosti. Z organizacijo in izvedbo delavnic v okviru tega programa razvijamo posameznikove sposobnosti, kar jim omogoča lažjo integracijo v zunanje socialno okolje. To jim zagotavlja višjo kvaliteto življenja. S programom sledimo naslednjim ciljev: ohranjanje in razvijanje socializacije; ohranjanje že osvojenih navad, vsebin, veščin, znanj; učenje novih vsebin, veščin; ohranjanje psihofizične kondicije; učenje raznovrstnih vsebin, ki zagotavljajo višjo kvaliteto življenja - celosten sistemski pristop.