Predstavitev‎ > ‎

Članstvo

Član društva je lahko vsak, ki prostovoljno izrazi željo postati član ter v ta namen podpiše pristopno izjavo, da bo deloval v skladu s statutom društva.

V prvi vrsti so to osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju (v okviru in obsegu svojih sposobnosti), starši teh oseb, njihovi družinski člani, rejniki, skrbniki, strokovni delavci različnih usmeritev ter ostali posamezniki in organizacije, ki se v društvo vključujejo izrazito z namenom uresničevanja nalog in ciljev zapisanih v statutu društva.

V imenu oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, pristopno izjavo podpišejo starši oziroma skrbniki.