Predstavitev

Društvo Mali princ, s polnim nazivom Mali princ - društvo za dvig kvalitete življenja oseb z motnjo v razvoju, je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in posameznikov, ki imajo interes pomagati in delati v korist oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Društvo deluje v smeri izboljšanja kakovosti življenja teh oseb in njihove osebne blaginje.

Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2001, ima v prizadevanjih za dvig kvalitete življenja oseb z duševno in telesno prizadetostjo predvsem naslednje naloge in cilje:

  • organizira in izvaja dejavnosti v okviru vseživljenjskega učenja za te osebe,
  • spodbuja in organizira izobraževanja za duševno prizadete osebe, njihove družine in za vse člane in nečlane društva,
  • spodbuja in razvija samozagovorništvo teh oseb,
  • vodi programe za izboljšanje osebne blaginje teh oseb na področju zdravja, izobrazbe, kulture, športa, rekreacije, okolja, stanovanja, socialnih storitev,
  • podpira in razvija različne socialne dejavnosti v obliki osebne pomoči posamezniku in socialne oskrbe na domu,
  • aktivno sodeluje v skrbi za usposabljanje in kakovostno življenje, delo, zaposlovanje in bivanje duševno prizadetih v svoji sredini,
  • preko sredstev javnega obveščanja informira ožjo in širšo javnost o svojem delovanju in s tem posredno razvija pozitiven odnos do celovite problematike duševne prizadetosti,
  • obdeluje in objavlja strokovna dela in dognanja s področja duševne prizadetosti,
  • vključuje se v različne projekte in dejavnosti namenjene njihovemu osebnostnemu razvoju.